ลูกของคุณพร้อมสำหรับโรงเรียนอนุบาลจังหวัดสงขลาหรือยัง

เป็นช่วงเวลานั้นของปีอีกครั้ง หากลูกของคุณอายุ 5 ขวบแล้วหรือกำลังจะอายุครบ 5 ขวบ วันที่ขึ้นอยู่กับรัฐของคุณ ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มคิดเกี่ยวกับการจดทะเบียนบุตรหลานของคุณสำหรับโรงเรียนอนุบาลจังหวัดสงขลานี่ก็เป็นเวลาเช่นกันที่ผู้ปกครองหลายคนเริ่มกังวลว่า หรือลูกไม่พร้อมเข้าอนุบาล สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการเข้าโรงเรียนอนุบาลนั้นขึ้นอยู่กับอายุเป็นหลัก ในรัฐส่วนใหญ่ นั่นหมายความง่ายๆ ว่า

โรงเรียนอนุบาลจังหวัดสงขลาออกแบบมาเพื่อรับเด็ก

ที่มีความต้องการทางสังคม อารมณ์ และวิชาการที่หลากหลาย และทำงานร่วมกับพวกเขาตามจุดแข็งของพวกเขา อย่างไรก็ตาม เราทราบด้วยว่าเด็กที่เริ่มเรียนชั้นอนุบาลโดยมีความรู้พื้นฐานที่ดีในหกด้านของทักษะนั้น จะมีโอกาสเริ่มต้นก่อนใครและมีอัตราความสำเร็จสูงกว่าเด็กที่ขาดทักษะพื้นฐานเหล่านี้ ทักษะที่ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ชั้นอนุบาลง่ายขึ้นและช่วยนำไปสู่ปีการศึกษาที่ประสบความสำเร็จนั้นตกอยู่ในทักษะพื้นฐานเหล่านี้

การฟังและการจัดลำดับ ทักษะทางภาษา ทักษะการเคลื่อนไหวที่ดี ทักษะทางอารมณ์ทางสังคม และทักษะการเคลื่อนไหวโดยรวม ทักษะทางปัญญาที่จะช่วยให้บุตรหลานของคุณเตรียมพร้อมสำหรับโรงเรียนอนุบาลจังหวัดสงขลาได้ดีขึ้น ได้แก่ ทักษะที่สงสัยตามปกติ เช่น การรู้จักตัวอักษร สีหลัก รูปทรง และความสามารถในการนับถึง 10 นอกจากนี้ คุณควรทำงานร่วมกับบุตรหลานของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าเธอรู้หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ วันเกิด และอายุของเธอ

ทักษะการรู้หนังสือที่เกิดขึ้นใหม่บางอย่าง

ยังรวมถึงความสามารถในการระบุชื่อของตนเองเป็นลายลักษณ์อักษร เขียนชื่อของตนเอง ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องราว เข้าใจว่าคำอ่านจากซ้ายไปขวา ความรู้เกี่ยวกับเพลงกล่อมเด็ก การจดจำตัวเลขที่เป็นลายลักษณ์อักษร และคำศัพท์ การฟังและการจัดลำดับเป็นทักษะที่สำคัญเช่นกัน ซึ่งรวมถึงความสามารถในการทำตามคำสั่งง่ายๆ ให้ความสนใจ เล่าเรื่องง่ายๆ ซ้ำตามลำดับ ทำซ้ำลำดับเสียง และทำซ้ำลำดับของตัวเลข นอกจากทักษะการรู้หนังสือที่เกิดขึ้นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการรับรู้แล้ว ยังมีทักษะทางภาษาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดสงขลากับทักษะทางความคิด แต่สิ่งสำคัญคือเด็กๆ จะต้องมีทักษะการเคลื่อนไหวที่ดีและมีทักษะทางสังคมที่ดีพอๆ กับทักษะทางอารมณ์ทางสังคม ทักษะการเคลื่อนไหวที่ดี ได้แก่ ความสามารถในการผูกรองเท้า จับสีเทียนด้วยนิ้ว คัดลอกเส้นตรง คัดลอกเส้นแนวตั้ง คัดลอกวงกลม จับและใช้กรรไกรอย่างถูกต้อง ตัดบนเส้น กระดุม ทำงานปริศนาง่ายๆ และซิปเสื้อผ้า ทักษะการเคลื่อนไหวโดยรวม ได้แก่ การกระโดด การกระโดด การเดินเป็นเส้นตรง การกระโดด การควบม้า การขว้างลูกบอลหรือถุงถั่ว การจับ การตบมือ และการเตะลูกบอลกลิ้ง

This entry was posted in การศึกษา. Bookmark the permalink.

Comments are closed.