โปรศัลยกรรมและวิธีการที่เตรียมไว้ก่อนการผ่าตัด

เมื่อเด็ก วัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ได้รับการผ่าตัด โปรศัลยกรรมจะมีการเตรียมการมากมาย ในระหว่างการผ่าตัด การทำงานของร่างกายของผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนและตรวจสอบโดยวิธีการที่เตรียมไว้ก่อนการผ่าตัดเช่นนี้ หลังการผ่าตัด โปรศัลยกรรมมาตรการรองรับจะถูกปลดออกตามลำดับที่กำหนดโปรศัลยกรรมโดยพื้นฐานแล้วมาตรการทั้งหมดจะเหมือนกันสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ แต่การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจจะแตกต่างกันไปตามกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน

และมาตรการสนับสนุนในบางครั้งจะมีจำนวนมากขึ้นสำหรับเด็กต่อไปนี้เป็นรายการมาตรการทั้งหมดที่ดำเนินการโดยการผ่าตัดและลำดับโดยทั่วไป โปรศัลยกรรมมาตรการทั้งหมดไม่จำเป็นต้องมีอยู่ในระหว่างการผ่าตัดทุกครั้ง โปรศัลยกรรมและยังมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมในกิจวัตรประจำวันจากสถาบันหนึ่งไปยังอีกสถาบันหนึ่ง

รวมถึงเมื่อไม่จำเป็นต้องล้างทำความสะอาดกระเพาะอาหารทั้งหมด

และในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย ดังนั้นทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับสถานที่ที่คุณผ่าตัดหรือที่ทำงานอาจพบความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโปรศัลยกรรมในการเลือกระหว่างการดมยาสลบและการดมยาสลบเฉพาะส่วนหรือเฉพาะที่ โดยเฉพาะสำหรับเด็กการเตรียมการเบื้องต้นจะมีการเตรียมการเบื้องต้นอยู่เสมอ ซึ่งบางอย่างมักจะทำที่บ้านก่อนไปโรงพยาบาลสำหรับการผ่าตัดบริเวณท้อง โปรศัลยกรรมระบบย่อยอาหารมักจะต้องโล่งและสะอาด สิ่งนี้ทำได้โดยการสั่งให้ผู้ป่วยหยุดรับประทานอาหารและดื่มน้ำอย่างน้อยหนึ่งวันก่อนการผ่าตัด

โปรศัลยกรรมผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำให้รับประทานยาระบายซึ่งจะช่วยคลายของเสียในกระเพาะอาหารและกระตุ้นลำไส้ให้ขับของเสียออกอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการเข้าห้องน้ำผู้ป่วยทุกรายจะได้รับคำสั่งให้งดรับประทานอาหารและดื่มน้ำก่อนการผ่าตัดประมาณหนึ่งชั่วโมงโปรศัลยกรรม รวมถึงเมื่อไม่จำเป็นต้องล้างทำความสะอาดกระเพาะอาหารทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่ค้างอยู่ในกระเพาะอาหารซึ่งสำรอกออกมาและทำให้เกิดปัญหาการหายใจได้เมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล พยาบาลจะมารับตัวเขาและเขาจะได้รับคำสั่งให้เปลี่ยนไปใช้เครื่องแต่งกายของโรงพยาบาล

สามารถให้เป็นการอุดลำไส้ใหญ่หนึ่งครั้งหรือมากกว่าผ่านทางช่องเปิด

ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นชุดกาวน์และกางเกงชั้นใน หรือชุดนอนหากลำไส้ต้องสะอาดหมดจด ผู้ป่วยมักจะได้รับยาสวนทวารหนักในโรงพยาบาลด้วย โปรศัลยกรรมสามารถให้เป็นการอุดลำไส้ใหญ่หนึ่งครั้งหรือมากกว่าผ่านทางช่องเปิดทางทวารหนักโดยมีการขับออกที่โถส้วม หรือสามารถให้โดยการล้างซ้ำผ่านท่อโดยให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนจากนั้นพยาบาลจะทำการวัดค่าต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความดันโลหิต โปรศัลยกรรม จมูกและอัตราชีพจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ มักจะได้รับพลาสเตอร์ยาชา

โปรศัลยกรรมที่บริเวณที่จะสอดสายเข้าทางหลอดเลือดดำในระยะต่อไปจากนั้นผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวจะพูดคุยกับวิสัญญีแพทย์เพื่ออธิบายลักษณะเฉพาะของขั้นตอนต่อไปและทำการตรวจเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยเหมาะสมสำหรับการผ่าตัด เช่น ฟังหัวใจและปอด โปรศัลยกรรมคลำบริเวณท้อง ตรวจคอและจมูกและสอบถามอาการที่แท้จริง วิสัญญีแพทย์อาจถามผู้ป่วยด้วยว่าเขามีความต้องการบางอย่างเกี่ยวกับการดมยาสลบและการควบคุมความเจ็บปวดหรือไม่

This entry was posted in ความสวยความงาม. Bookmark the permalink.

Comments are closed.